Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Bro över vattenmagasin (Ljungbyån) vid Krankelösa 500 meter från allmän väg nummer 565 till Västragården i Kalmar kommun. Foto, vägmiljö från öster.

ID: KLMF.E78851-09

Publicerat 11 februari 2020 kl. 05:21

Typ: Fotografi

Fotograferad i samband med Broinventering i Kalmar län 1981-1982, broinventeringsnummer 215-82. En landsvägsbro på enskild väg. Byggnadsverket är av brotypen fritt upplagd betongplatta. Bron är belägen över en damm. Nedströms dammluckor och tillhörande kvarnbyggnader. Väster om bron en magasinbyggnad byggd år 1874. Uppströms bostadshuset. Kuperade omgivningar, åkermark och skogsklädda kullar. Fritt upplagd plattbro i 3-spann. Material i landfästen och pelare: Tuktad sten i bruksmur. Material i överbyggnad: Betong. Farbanan är av oljegrus. Skyddsräcken: Betongstolpar med över- och mellanföljare av galvaniserade rör. Kraftiga vattendelare på uppströmssidan. 1931 Utfördes broförstärkning av entrepenadfirman Malmborg. Fri spännvidd: 5 + 4.8 + 4.8 meter Total brolängd: 54 meter Fri bredd: 4.65 meter Kulturhistorisk värdering: Ej helt ursprunglig. Grupp: 1B, indelningen följer Riksantikvarieämbetets gruppering vid broinventeringen i Malmöhus län 1976-77.

Ämnesord: Byggnad, Väg.

Läs mer på DigitaltMuseum