Omvärldsanalys kring digital kunskapsförmedling 2015.