Jag kom ensam

    – Judiska flyktingbarn i Sverige

    Vi uppmärksammar Förintelsens minnesdag den 27 januari genom att visa miniutställningen Jag kom ensam – Judiska flyktingbarn i Sverige som är producerad av Forum för levande historia. Utställningen visas på vårt entréplan.

    14 jan 2020 - 16 feb 2020

    Kalmar läns museum, plan 1


    Se vad som händer på museet idag.